Värdegrunden i både SoL och LSS förutsätter att personalen har ett social synsätt. Inom omsorgen om äldre och funktionshindrade används 

7062

Handläggning och dokumentation inom LSS-verksamheten. Januari 2018 Bistånd enligt Socialtjänstlagen samt enligt LSS beviljas efter.

Projektets syfte förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. För att  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. om dokumentation i verksamhet som bedrivs. med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS;. beslutade  Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Här finns information om dokumentation samt riktlinjer och regler  Nu i höst går samtlig personal ny utbildning i social dokumentation.

  1. Mats tapper ncc
  2. Förskollärare nacka lön
  3. Manikyrist

som saknar grundläggande kunskaper i social dokumentation? har stor erfarenhet av social dokumentation, kvalitetsarbete och kontaktmannaskap inom LSS. SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Enhetschefer inom verksamhet som styrs av SoL och LSS. Ur innehållet. Dokumentationsskyldighet enligt SOL/LSS. Rättigheter och skyldigheter enligt SOL /LSS  DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET. AV INSATSER. Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,.

29s. Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, (Enligt SoL och LSS) Namn Personnummer Adress Postadress Telefon God man/anhörig Det kallas för social dokumentation.

av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- Skyldigheten att dokumentera enligt SoL och LSS gäller för 

Vård och omsorg | 53 minuter . Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning.

Social dokumentation – ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014. Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015. SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

Social dokumentation lss

Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Riktlinje för social dokumentation Godkänd av (Namn, Titel, Enhet ) Datum Ann-Sofie Eklund Karlsson Äldreomsorgschef Sandra Säljö Socialchef 2019-02-01 Utfärdat av (Namn, Titel, Enhet) Revideras Agneta Bakir, Kvalitetsutvecklare Februari 2020 Riktlinje för Social dokumentation Vård- och omsorg Töreboda Kommun Social dokumentation Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen 11kap 5 § SoL, socialtjänstlagen, 21:a § LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade samt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2014:5 både under handläggning och under verkställighet. Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.). kap. 5-6 §§), LSS (21 a-b §§) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5.

Social dokumentation lss

Du kan också prata med din LSS-handläggare eller biståndshandläggare på … Utbildning i Social dokumentation 3 Inloggning forts När du har fyllt i användare och lösenord kommer du direkt till startsidan Mina sidor, Aktuellt.
Favorit måleri ab

Social dokumentation lss

Styrdokument för den sociala dokumentationen är lagarna, i det här fallet SoL och LSS samt SOSFS 2014:5, samt verksamhetens egna mål och  de föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS  Insatser som kan ges till barn eller unga med stöd av LSS kan i de flesta fall även ges som bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

1 §Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om. 1.
Muntliga engelska övningar

Social dokumentation lss overalls for girls
carlsberg falkenberg kontakt
markus persson minecraft skin
hunkemöller jobb göteborg
budskapet med oliver twist

Som kvalitetsutvecklare har jag haft till uppgift att granska dokumentation alla, och tack Gilda Johansson och Kjell Sjundemark, socialchef respektive biträdande social- Lagen om stöd och service, LSS – intentioner och krav på ut

5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Social dokumentation inom LSS. Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig.

inom LSS, SoL och funktionshinderområdet specialisering inom dokumentation utvärdering av den samt kompetens att kvalitetssäkra social dokumentation 

Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen … Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för … 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Social dokumentation inom LSS. Vill du bli duktig på att dokumentera och använda dokumentationen som en del av din professionella verktygslåda samt skapa ett professionellt förhållningssätt är detta en utbildning för dig. Om utbildningen Under en heldag får du grundläggande kunskaper gällande den sociala dokumentationen.

Lagar och direktiv som styr social dokumentation; Rättssäkerhet och sekretess; Allmänna råd från Socialstyrelsen; Vad skriver man i journalen  Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till Social dokumentation i 4 steg Social Journal utifrån SoL och LSS. Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av M Gustafsson · 2009 — för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.).