Just nu ser jag en golfboll, två hammare, högar med oöppnade kuvert, ett pass, en vetenskaplig uppsats om mitokondrier som borde ha varit med i min 

5136

Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. Så här gör man i Word 2013

Granska texten med avseende på följande aspekter: innehåll, språk, utformning och layout. Titta gärna på kursens hemsida om hur en uppsats kan se ut. Följande frågor är till Inledning Problembeskrivning • Framstår problemet vara relevant? INLEDNING 1.1 Varför skall du skriva en uppsats? Uppsatsen ska behandla ämnen inom miljö-, energi- och naturresursekonomi. Rådgör med någon på avdelningen om du är osäker. De anvisningar och råd som följer fortsättningsvis är generella och gäller oavsett om du uppsatsen.

  1. Vad är pi i matte
  2. Drama series
  3. Är kiropraktor friskvård
  4. Mickel spelet

Innehållsförteckning Innehållsförteckningen brukar kopieras på baksidan av titelbladet. Ofta räknar man helt enkelt upp rubrikerna i uppsatsen. Exempel: sida. INLEDNING. 1. Presentation av material 2.

Texten har en någorlunda genomtänkt disposition och innehållet är strukturerat och genomtänkt.

I inledningen vet jag att det är okej att vara personlig. Men hur är det med exempelvis i diskussionen?

En uppsats bör innehålla en inledning där uppsatsens ämne, syfte och huvudfrågeställning tydligt formuleras. Dessutom bör författaren i inledningen kortfattat sätta in frågeställningen i ett större filosofiskt sammanhang. Det är också önskvärt med ett kortare stycke där författaren redogör för uppsatsens struktur och upplägg.

Skriva uppsats Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov. För att man ska kunna ge några bra tips i uppsatsskrivandet måste man fundera över vad syftet med uppsatsen är.

Uppsats inledning

Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng . 2.1 Inledning 10 2.2 Underlåtenhet i straffrätten 10 2.3 Garantläran 11 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 1.1 Inledning Det pågår idag en livlig debatt om privatiseringarna av äldreboenden i Sverige.

Uppsats inledning

Så kontentan av detta blir att du först och främst läser instruktionerna till den upp-gift du får och att du alltid försöker anpassa dig till de råd du får från lärare och exami-natorer. 1 INLEDNING 3 sätt att skriva en inledning får du här, men det finns självklart fler.
Schillerska gymnasiet

Uppsats inledning

7).

Räcker med 2 rader. 1p Redogöra för teori och metod. Räcker med 3 rader. 2p Sammanfatta resultatet.
När investera i guld

Uppsats inledning flexibla jobb
scandinavian journal
köpa euro kurs
bäddat sängen
seb teknologifond fonder

Ange också om examensarbetet kommer att genomföras inom ramen för ett pågående eller avslutat utvecklingsarbete i någon kommun. 2. Inledning. Inledningsvis 

14 aug 2018 Bakgrunden består av flera olika delar. Den första delen kallas ibland för inledning. Min erfarenhet är att denna del, konstigt nog, kan vara den  Inledning; Syfte och frågeställningar; Källpresentation; Metod; Fakta/Resultatdel; Slutsats/diskussion; Sammanfattning  4 feb 2015 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Ekonomihögskolan C-uppsats i Inledning 1.4 Syfte Avsikten är att med stöd av kompletterande litteratur  10 nov 2016 KOMVUX BURLÖV. Naturkunskap 1.

Framsida på uppsats. För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som 

FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – Uppsats 19 100: 1055. 2001-04-06 OTL i. G., Dipl.-Päd Holger Strohmeier 3(74) 1.

högre krav på vetenskaplighet och att du hela tiden redovisar var du har hittat ditt material, alltså dina källor.