Icke-demokratisk uppfostran? Skrivet av: Kajsa: Vad menas med att uppfostran inte är demokratisk (läste det in nåt inlägg längre ner och har sett det tidigare i diskussion kring auktoritärt fostrande kontra AP)? Svar demokratisk fostran: kan jag försöka ge mig på att förklara, med Lars H Gustafssons definition i bakhuvudet.

6167

Demokrati Redan för 3000 år sedan började man arbeta för ett demokratiskt samhälle. Det var de gamla grekerna som kom på idén. Ordet demokrati kommer alltså från forngrekiskan och betyder folkstyre. Demos – folk & krati – styra, välde. Begreppet innebär att alla människor ska vara med och bestämma om sitt land och sitt livs

Se hela listan på foretagande.se Petra Krantz Lindgren, beteendevetare och föräldravägledare, vill överhuvudtaget inte använda ordet uppfostran, som har en gammaldags auktoritär klang tycker hon. I stället pratar hon om att förbereda barnen för livet i ett demokratiskt samhälle. – Jag vill ha barn med stor integritet, som är modiga och självständiga. Direktdemokrati är mer demokratiskt och ger direkt makten till folket att rösta på vad de tror på i olika sakfrågor. Det ger mer frihet, även frihet från att ha blivit lurad på sin röst genom lögner eller konstiga allianser mellan politiska partier. Nackdelarna är att alla inte skulle kunna ta sig tid eller bry sig om att rösta.

  1. Kostnad bilkörkort
  2. Finland invånare 2021
  3. Länsförsäkringar fondliv

Och då finns ingen demokratisk funktion på plats för att rädda situationen. Att det finns ett sofistikerat politiskt spel, med retorik, talskrivare och lobbyister, uppvägs av att det är mer eller mindre lika för alla. Vad är dåligt med en demokratisk ledare. Det finns ett par fundamentala nackdelar med ett demokratiskt ledarskap. Dess största flaskhals är tiden det tar att fatta ett beslut. Eftersom ett stort antal människor är involverade i processen, istället för en eller två, så tar det längre tid att komma fram till något.

området!kommer!dessa! steg diskuterasochurdetta!resonemang!kommer!ett!antal!bedömningsgrunder!att!

24 okt 2019 Det finns många olika skolor av uppfostran och föräldraskap, som alla har sina Du är en varm och kärleksfull förälder som låter barnen vara med och Nackdelar: Om du hjälper och styr för mycket riskerar ditt barn at

Foto: Monique Stalås Hörnsten. Fram till och med 1960-70 talet var det auktoritär uppfostran som gällde. Barnen  23 jan 2009 Nackdelar med den demokratiska chefen: • Vill gärna ha med alla medarbetare i beslutsprocessen. Det kan göra att det ibland tar tid att fatta  Liberaldemokratisk; Skydd för privat äganderätt och fri rörlighet.

För -och nackdelar med demokrati. Gemensamt beslutsfattande (demokratiska processen) tar längre tid då all befolkning eller dess representanter måste framföra sina åsikter vilket kan få dåliga konsekvenser när snabba beslut skall tas. Man blir oense om olika beslut inom det regerande koalitionen.

Nackdelar med demokratisk uppfostran

Med två så här pass skilda uppfostringsmetoder uppstår det en osäkerhet hos föräldrarna. För det första är det något missvisande att tala om en svensk monarki, eftersom den termen historiskt sett syftat på ett system där kungen har makt. Sverige är en demokrati som valt att hålla sig med ett maktlöst kungahus.

Nackdelar med demokratisk uppfostran

För -och nackdelar med demokrati Gemensamt beslutsfattande (demokratiska processen) tar längre tid då all befolkning eller dess representanter måste framföra sina åsikter vilket kan få dåliga konsekvenser när snabba beslut skall tas. Vad är dåligt med en demokratisk ledare.
Formyndare for barn vid dodsfall

Nackdelar med demokratisk uppfostran

Här kommer andra sätt att leda att behövas och det är här den demokratiska ledarstilen verkligen börjar visa framfötterna. Som en intressant avslutning kan nämnas att Karttunen och Öster (2007) i sin studie fann att en auktoritär ledarstil var mer uppskattad än en så kallad låt-gå ledare.

Demokrati skyddar även medborgarna från att makten i landet missbrukas. Nackdelar: Det är inte det bästa sättet att ta snabba beslut på då man måste låta varje vuxen invånare rösta Hitler var för övrigt själv mycket auktoritärt uppfostrad.
Hundmassor

Nackdelar med demokratisk uppfostran akademin båstad
vemdalen experience öppettider
forskollarares uppgifter
ikano jobb bostad
netto lager henstedt ulzburg
batty ferngully

”Jag är nöjd med min uppfostran ”Bland nackdelarna med gruppintervjuer hör också att personerna man intervjuar lätt påverkar varandra och man får ett slags majoritetssynpunkter.” (Trost, 1993, s. 24). Övriga informanter intervjuades var för sig.

En demokratisk ledare involverar medarbetarna och accepteras av dem som ledare. Detta är en inkluderande ledarstil där alla medarbetares hjärnor är påkopplade. Man följer ledaren av egen fri vilja. Den demokratiska ledarstilen kännetecknas av. Det ges tid för kommunikation; Grupporienterad; Delegerar auktoritet och makt Fördelar med den demokratiska chefen: • Ger dig möjligheter till mycket inflytande. • Litar till sina medarbetares förmåga.

presenteras som dimensioner av demokratiskt förhållningssätt och som kritiska drag som visar sig inom varje dimension av variation. Demokratiskt förhållningssätt bryts ner i fyra lärandeobjekt, delaktighet, jämlikhet, ömsesidighet och respekt, som är ömsesidigt beroende av varandra.

Uppsatsen är därför av teoritestande karaktär.

Nackdelar med den demokratiska chefen: • Vill gärna ha med alla medarbetare i beslutsprocessen. Det kan göra att det ibland tar tid att fatta beslut.