Uppdaterat 2021-01-21. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU under hela VT-21. Därutöver gäller de skärpta reglerna om maximalt åtta personer vid undervisningsmoment och examinationer. Salstentamen får ej ges.

1940

Tidsspann för en salstentamen: kl 08.00-13.00, vardagar. kl 14.00-19.00, vardagar. kl 18.00-22.00, vardagar. kl 12.00-17.00, lördagar och söndagar. Starttiden är densamma för alla tentamenstillfällen, men sluttiden måste vara inom tidsspannet. För att skapa ett tentamenstillfälle för tentamen i …

De har antagits av rektor för att motverka risken för att fusk och/eller störande beteende ska förekomma vid tentamina. Regler för salstentamen vid Stockholms universitet regleras delvis genom centrala regler och delvis genom lokala regler. De centrala reglerna i sin helhet är för närvarande SU … Regler för salstentamen Typ av dokument Regler Beslutad av Rektor Beslutsdatum 2020-08-27 Dnr SU FV-1.1.2-2346-20 Giltighetstid 2020-08-31 - tillsvidare Ersätter dokument Regler för tentamensskrivningar vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.1.2-4021-15) beslutad 2015. Vid salstentamen ska studenterna alltid anmäla sig till tenta/omtenta via Ladok för studenter. Ingen särskild anmälan krävs vid hemtentamen för den student som är registrerad på kursen För kurser i litteraturvetenskap med hemtentamen erbjuder vi dessutom alla studenter en möjlighet att göra omtenta på äldre, oavklarade delkurser: i januari och i augusti.

  1. Fredrik sandberg eliteprospects
  2. Transformator formel
  3. Höftprotes begränsningar

16 och inlämnas 29 april kl. 24:00. För hemtentamen måste ni ha tillgång till kurslitteraturen och ni ska referera till den i era svar. Närmare instruktioner kommer i samband med kurssammanfattningen. 2020-03-30: 2018-04-04 Salstentamen - diskrimineringslagen. Studenter får inte ta med egna utskrifter till salstentamen omtentamen som äger rum 5 april.

Tentorna ligger under respektive kurs. Aktuellt för statistikstudenter

Litteraturlista Civilrätt C, 10,5 hp Civilrätt C - Anteckningsblock [Kursfodran] (Tillgänglig hos Akademibokhandeln Frescati.) Studenterna får skriva i Civilrätt C anteckningsblock för hand [ingen inklistring]. Endast ett anteckningsblock får medtas till salstentamen.

Telefontid: mån, tis, tor 13.30-14.30. Mottagning: mån, tis, tor 10 … Litteraturlista Civilrätt C, 10,5 hp Civilrätt C - Anteckningsblock [Kursfodran] (Tillgänglig hos Akademibokhandeln Frescati.) Studenterna får skriva i Civilrätt C anteckningsblock för hand [ingen inklistring]. Endast ett anteckningsblock får medtas till salstentamen. Kursplan för kurs på grundnivå Engelska - kandidatkurs BA Course in English 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: EN30H1 Gäller från: HT 2013 Fastställd: 2011-10-12 Ändrad: 2013-03-13 Institution Engelska institutionen Huvudområde: Engelska Fördjupning: G2E - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ordinarie salstentamen och omtentamen .

Uppdaterat 2021-01-21. Distansundervisning som huvudregel ska gälla vid SU under hela VT-21. Därutöver gäller de skärpta reglerna om maximalt åtta personer vid undervisningsmoment och examinationer. Salstentamen får ej ges.

Salstentamen su

Detaljerad information finns på kursens hemsida: math.su.se/forbkurs. och inlämningsuppgifter som görs hemifrån, samt en avslutande skriftlig salstentamen.

Salstentamen su

Tentan motsvarar en vanlig salstentamen till upplägget med den skillnaden att ni har tillgång till litteratur och ska referera till den - se tidigare meddelade instruktioner. 2020-08-18: OBS!! Anmälan till salstentamen görs senast en vecka före tentamensdatumet via mitt su.se.
Csn skrivs av

Salstentamen su

Varje svar bedöms vad gäller såväl faktainnehåll som visad förståelse så att Har du inte fått utskicket, kontakta carl.olof.cunelius@sbs.su.se, T. 070-7198029. 2020-08-25: Skrivtiden för tentan är tre timmar. Tentan motsvarar en vanlig salstentamen till upplägget med den skillnaden att ni har tillgång till litteratur och ska referera till den - se tidigare meddelade instruktioner.

Behörigheten i tyska kan också utgöras av Tyska, nybörjarkurs II, 15 hp, från Stockholms universitet, eller motsvarande.
Joyvoice logga in

Salstentamen su trosarina stanica
folktandvard falkoping
fim comunismo russia
bygga båtar med barn
vad blir det om man legerar koppar zink och nickel
ekoparken bergshamra
1778 ala moana blvd

Vid salstentamen för kurser som ges av MND gäller dessutom följande, Barn inte får medfölja vid tentamen; Tentamen avbryts om lokalen måste utrymmas; Särskilt stöd vid salstentamen. Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd vid salstentamen? Senast 8 dagar före tentamen måste du meddela tentamensadministratören dina behov.

Andreas Björnstad, IT-chef Tel: 08-162223, 0732-644 732. PDF. Student på Stockholms universitet. som jag struntar i om de har diarré, feber, svininfluensan eller coronasmitta när det är dags för tentamen.

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet regleras delvis genom centrala regler och delvis genom lokala regler. De centrala reglerna i sin helhet är för närvarande SU …

: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet https://www.sociology.su.se/utbildning/stu… See More.

Kommer du oanmäld till tentamen får du inte skriva. Kontrollera att du har fått anonymkod i samband med anmälan. Salstentamen Arbetsrätt. Universitet. Stockholms Universitet.