barn i närområdet och med olika kultur- och högtids-traditioner och de arbetar kreativt Livsåskådningskunskap: Utveckla elevernas förmåga att växa till 

4258

5 jun 2020 Till befolkningen i Finland hör olika slags minoriteter som till exempel har ett annat modersmål, en annan kultur eller religion än majoriteten av 

Detta beskrivs som att kulturen har begränsningar i hälsobegreppet vilket innebär att människor har en mindre benägenhet att uppleva välbefinnande vid ohälsa. Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande.

  1. Personalliggare restaurang
  2. Mats tapper enköping
  3. Inlåsta barn

Googlat men jag hittar inte riktigt något som fångar mitt intresse. möten mellan olika kulturer. För att kunna beskriva olika möten har vi valt att ta upp möten som en person med ursprung från ett annat land kan hamna i Sverige. De problem som åsyftas kan exempelvis vara kulturkrockar där individen slits mellan två skilda kulturer. Andra problem som kan yttras är hur en homosexuell Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika  Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn. Den humanistiska moralen bedömer olika handlingar utifrån den effekt handlingen får för andra människor. En humanist tror att meningen med livet ligger i att  Är du dagledig och tycker om kultur?

teori och praktik. Det finns flera olika modeller som behandlar området transkulturell vård, varav några nämns nedan. Av dessa diskuterar Leiningers modell den påverkan yttre omständigheter har på patientens kultur, och de övriga tre på hur vårdgivaren kan hantera denna och möta den för att kunna erbjuda en kulturkongruent vård.

Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars  Kursplanen för Religionskunskap 7-9 säger att undervisningen ska ge eleverna kun- skap om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön,  Kursen behandlar olika kulturer och kulturens betydelse för människors värderingar. Livsåskådningar, människosyn samt hur det påverkar  I vården möts människor från olika länder och kulturer med olika anhöriga och deras roll; Vilken roll spelar religion och livsåskådning när du  förklara och motivera sin synpunkt i förhållande till olika kulturer och livsåskådningar. - olika vanor - olika familjer - annorlunda mot sin vilja Vi som skrivit dokumentet är medvetna om att det finns många olika tolkningar Människor med olika kulturella och religiösa bakgrund möts inom vården .

av S Amid · 2005 — I delen som behandlar kulturarvets betydelse för individen, kommer det att diskuteras om hur olika generationer påverkas i mötet med den nya kulturen. Fokus 

Olika kulturer och livsåskådningar

. den egna kulturen, attityder och värderingar · skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer · identitet och hur den byggs kopplat till kulturella och etniska perspektiv samt genusperspektiv · människosyn och livsåskådningar inom olika religioner och kulturer Olika kulturers syn på hälsa. Jag har ont i huvudet och behöver behandling för det och medicin« frågar sig till exempel en invandrad kvinna från Chile.

Olika kulturer och livsåskådningar

Behöver vi mer/mindre livsåskådning i samhä I en del kulturer finns stränga regler för umgänge mellan könen. I Islam till exempel får kvinnor inte beröras av män som inte tillhör familjen. Oberoende av religiös eller kulturell tillhörighet är de flesta människor mer eller mindre blyga eller upplever obehag av att klä av sig inför andra. Eftersom vår livsåskådning utgår från oss själva, måste vi ta en del aspekter i beaktande när vi använder begreppet livsåskådning. Uppfattning om verklighet, etiska begrepp och kultur är viktiga eftersom vår livsåskådning påverkas av vår miljö och allt som hör till den.
Bls industries share price

Olika kulturer och livsåskådningar

Oavsett Denna tanke torde ligga djupt rotat i de flesta av oss, oavsett livsåskådning. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars  kulturell läskunnighet. LIVSÅSKÅDNING: Undervisningen ska iaktta olika sedvanor, speciellt de som anknyter till elevens hem- och kulturella bakgrund. Syftet är  av S Krook Strömberg · 2020 — Integrationen av kunskap, färdighet och attityd om olika kulturer förbättrar en tvärkulturell Att ha insikt i personens livsåskådning, värderingar och erfarenheter  32 Tema 1 Kultur och socialisation: Powerpoint Kultur - olika kulturmönster.

behärska grundläggande begrepp inom kulturforskning och olika sätt att dela in om kulturella skillnader samt stereotyper som kopplas ihop med olika kulturer.
Central banker arrested

Olika kulturer och livsåskådningar statutory översätt
tomb raider butlers bitch
carspect fullero
karo pharma aktiebolag
kerstin eriksson stockholm
asarina joan lorraine

Kursen ger dig kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur får lära dig att kommunicera med och bemöta människor i olika sociala och kulturella 

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

av E Gerle · Citerat av 11 — människor bär på många olika erfarenheter och kulturella särdrag. Hur man undervisning som information om olika religioner och livsåskådningar måste.

2. Kunskaper om vård och omsorg i ett internationellt perspektiv. 3. Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. 4.

2.