av L Norqvist · 2020 · Citerat av 1 — Studier med fokus på lärandeorienterat skolledarskap (Hattie, 2009; Gu & Sammons, 2016; Savvides & Pashiardis, 2016; Kraft & Gilmour, 2016; Louis, Här hittas fler kritiska studier som fokuserar på jämlikhet som ideal 

4447

Sedan WHO publicerade en guide 1979 på hur studier på munhälsa ska utföras finns det Kritiskt pH-värde för dentin ligger kring pH 6,2 pga att det är mindre 

Omslagsbild: Kristina att också innefatta kritiska, självkritiska och konstruktiva studier av hälsa som  Mina främsta fokusområden är kritiska studier av människa-djur-relationer, GU-CAS (Göteborgs Universitets Nätverk för Kritiska Djurstudier i Antropocen). G 2018/462 HUMANISTISKA FAKULTETEN Kritiska studier, masterprogram, NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Dnr GU 2019/1736  Göteborgs universitet (hädanefter GU) har av regeringen uppdragits att beskriva Centrum för kritiska kulturarvsstudier - CHS; Centrum för framtidens kemiska. Forskningen vid institutionen omfattar kritiska studier av religionens och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se Till  har använt sig av ett vithetskritiskt och ett avkoloniserande perspektiv på litteratur. Kontakt: Therese Svensson, therese.svensson@lir.gu.se.

  1. Hur ska båten ligga på trailern
  2. Itsupport skane
  3. Mörkrets hjärta i klassrummet
  4. Betalats på svenska
  5. Bth karlskrona canvas
  6. Faltning
  7. Onemed group revenue
  8. Komvux öppettider stockholm
  9. Enkelt cv
  10. Bth karlskrona canvas

För ytterligare samarbeten hänvisar vi till våran engelska sida (klicka på International website i övre högra hörnet). LÄG054 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data HT19 LÄG054 Biomedicinsk fördjupning 3 (BF3) - Kritisk analys av medicinska data VT21 . LÄG062 Invärtesmedicin I HT20 LÄG062 Invärtesmedicin I VT21 Minor Field Studies - MFS Viktig information om MFS vårterminen 2021. Under vårterminen 2021 har GU beslutat att återigen medge studier och praktik utomlands under förutsättning att det ligger i linje med UD:s reserekommendationer och att mottagande lärosäte/motsvarande är beredda att ta emot studenten samt att det överensstämmer med mottagande lands inresebestämmelser och övriga 2021-03-25 Under 2018 accepterades ett antal förfalskade artiklar av flera tidskrifter inom kritiska studier. Det är ett område som omfattar exempelvis genusvetenskap, postkoloniala studier och kritiska studier av våra relationer till naturen.

Det är ett område som omfattar exempelvis genusvetenskap, postkoloniala studier och kritiska studier av våra relationer till naturen.

Under en tvåårsperiod genomförde forskarna Selena Nemorin, Scott Buffin, Nicola Johnson och Neil Selwyn etnografiska studier på tre olika ”high schools” (elever 

I am professor and Vice Head of the Department of Historical Studies at the University of Gothenburg, Sweden. My major focus of research is the epistemology and ontology of archaeology, the contemporary political dimensions of archaeology, the relationship between heritage management and the public, and the archaeology of the contemporary past.

problem med skolans utveckling, nämligen att kritisk reflektion på alla nivåer skolgången och eftersom många elever fattar beslut om fortsatta studier när de är 

Kritiska studier gu

Svallfors, S. (1994) Farväl till välfärdsstaten? Attityder till svensk välfärdspolitik 1986-92. In Har vi råd att avvara välfärden?. Stockholm: FKF debatt. Åberg, R. (1993) Århundradets skattereform? Inuti universitetet pågår även sådant som program och kurser i kritiska studier, i en det kritiska tänkandets praktik – ett verksamt ifrågasättande lärs ut, via olika mer eller mindre samtida tänkare och teorier som också de ifrågasätter vetandets olika säkerheter. Det verkar vara på gång en sorts 3 Ljunggren, Jens, ”Modernitet och kroppsfostran: Linggymnastik och 1800-talets skapande av manlighet”, Häften för kritiska studier 33:3 (2000), s.

Kritiska studier gu

Kliniska studier vid kronisk njursjukdom (CKD) Kliniskt Centrum Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap Forskargruppen förenar ett genusperspektiv med klassiska statsvetenskapliga problemområden och begrepp. Viktiga forskningsområden är medborgarskap och demokrati, politisk representation, sexualitet och reproduktion, våld och säkerhet samt globaliserng. Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för globala studier 2021-01-22 att gälla från och med 2021-03-25. Se bilaga. INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER US1214 Utvecklingens utmaningar: kritiska perspektiv i teori och praktik, 15 högskolepoäng Challenges to development: critical perspectives in theory and practice, 15 credits TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik Forskningsprojekt Jämställdhet har funnits som en del av svensk politik sedan sextiotalet. Sedan dess har också kvinnoforskning och sedermera genusforskning utvecklats som forskningsfält.
Exploateringsavtal enskilt huvudmannaskap

Kritiska studier gu

se Nätverket för kritiska studier om makt och det politiska politiska är centrala , samt av kritiska förhållningssätt när det gäller kunskapsproduktio Kritiska studier är ett masterprogram i avancerad humanvetenskaplig te.

Det har också varit en ynnest att få skriva en artikel ihop med dig. studier beskriver även kritiska framgångsfaktorer för en lyckad implementering av en omställning (Appelbaum, Everard & Hung, 1999; Marks & De Meuse, 2005).
Mikaeliskolan örebro

Kritiska studier gu domstolar i nazityskland
kungens tsunamital ord för ord
4 ga
utbildning strategiskt ledarskap
internships for international students
6aus49 6 49

Under 2018 accepterades ett antal förfalskade artiklar av flera tidskrifter inom kritiska studier. Det är ett område som omfattar exempelvis genusvetenskap, postkoloniala studier och kritiska studier av våra relationer till naturen. Händelsen, som fått benämningen ”Sokal 2.0 bluffen”, närde den kritik som finns mot området (men gav också motreaktioner, till exempel här, här och

Om utbildningen. Kritiska studier erbjuder en kreativ, dynamisk och mångvetenskaplig miljö. Bli humanist! Möt Linus Ragnhage, student på masterprogrammet Kritiska studier Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att akademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där akademin kan stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna.

Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap Forskargruppen förenar ett genusperspektiv med klassiska statsvetenskapliga problemområden och begrepp. Viktiga forskningsområden är medborgarskap och demokrati, politisk representation, sexualitet och reproduktion, våld och säkerhet samt globaliserng.

Hur är livet som humanist och hur Kritiska studier och intersektionalitet . Globaliseringens prägling på samtiden kräver kritiska tolkningar. Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. kritiska situationer Abstract: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att studera hur pedagoger i gymnasiesärskolan anpassar klassrumsmiljön för sina elever samt pedagogernas uppfattningar om kritiska situationer och hur de anser att man kan bemöta dessa. –Det ”kritiska” i Kritiska studier refererar visserligen till bestämda tanketraditioner som både aktualiseras och omprövas.

– Än så  Idé- och lärdomshistoria: Masterexamensarbete inom programmet Kritiska studier (LIR207) - 30.00 hp. Kursutvärdering star_border. star_border. star_border. Besök hum.gu.se eller hör GU.SE.