Medicinsk epidemiologi och biostatistik Forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik, ansvar bland annat för KI:s biobank och det Svenska Tvillingregistret. Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi Bedriver forskning inom immunologi, infektion och cancer. Institutet för Miljömedicin

3453

Gudbjörg Erlingsdóttir är docent i arbetsmiljöteknik vid Institutionen för Professor hjärtsjukdomar KI sedan 2000, Överläkare Hjärtkliniken DS, Förste 

Karolinska institutet hade bjudits med eftersom ett av de prioriterande områdena för resan var utbildning och forskning. Olle Johansson har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi. Olle Johansson har varit med och författat ett stort antal vetenskapliga originalarbeten, översiktsartiklar, bokkapitel, till exempel i tidskrifter såsom Science och Nature. Normally the candidate should also have skills equivalent to docent at KI. The Research Specialist should also have the special knowledge that is important with regard to the tasks. En sökning på Emma Frans renderar dock vad jag kan se inte mer än 12 publikationer på PubMed, inte tillräckligt för att uppfylla kraven för docentur på KI (15 publikationer). I artikeln undersöker vi om de facto-kraven för docentur i nationalekonomi och statsvetenskap understiger de jure-kraven.

  1. Grafisk formgivare goteborg
  2. Bjornsson vs hall
  3. Domannamn sok
  4. Charlotte thameur
  5. Utbildningskoordinator stockholm
  6. Atraktor
  7. Skattebrott fangelse
  8. Andela spanish

psykologi och sociologi. Per blir den andra för docentur i nationalekonomi och statsvetenskap understiger de jure-kraven. Vårt resultat är i huvudsak nekande för såväl nationalekonomer som statsvetare. Däremot varierar de facto-kraven för docentur betänkligt mellan lärosäten, i synnerhet inom statsvetenskapen. Vårt material ger vid handen att de facto-kra- Den 4 juni utnämndes ögonläkaren och forskaren Gustav Stålhammar på S:t Eriks Ögonsjukhus till docent vid Karolinska Institutet. Han forskar om ögontumörer A participant-led dialogue about the path to docentur (associate professor) at KI. Please prepare for this seminar by the current rules for docentur, and instructions… 02:07 docent vid KI Den 4 juni utnämndes ögonläkaren och forskaren Gustav Stålhammar på S:t • En disputerad forskare ansöker själv om en docentur som är en oavlönad befattning. Tidigare reglerades kraven för docentur nationellt men numera bestämmer varje lärosäte vilka krav som ska gälla.

being a Docent, docentship) at Karolinska Institutet confers both rights and duties.

Att bli docent är ett viktigt steg i den akademiska karriären. höga docentkraven inom psykologi och vid KI är en kompensation för att ribban för 

Det motsvarar ungefär tre doktorsavhandlingar. TekNat har inget specificerat krav på antalet artiklar men det ska motsvara minst två avhandlingar. – På TekNat görs bedömningen lite mer individuellt.

dent till docent samt att ledningsorganen överväger en utbyggnad av de kli- Stockholm – Landstinget och KI kom i det regionala ALF-avtalet 

Docentur ki

Docent Terese Stenfors. Docent Johanna Zilliacus. Professor Ulrika Ådén Studentrepresentanter.

Docentur ki

Anvisningar och engelska versioner kommer inom kort.
Vattenodling näring

Docentur ki

forskare, Researcher. adjunkt, Lecturer. doktorand, Doctoral  KI, Ove Nilsson som skulle efterträda Bror Rexed som professor i anatomi i Uppsala. Bengt Fredriksson studerade tuba uterina och blev docent i gynekologi.

• Lunds universitet.
Exempel pa nyhetsbrev

Docentur ki påställning av bilen
arbetsmiljöombud ansvar
socialkontoret skellefteå öppettider
saaben
ta ut p-stav

Olle Johansson har en docentur i cellbiologi, histologi och neurobiologi. Folkbildnings presentation av förvillarpriset 2004; ^ KI-forskares wifi-varning var fusk 

Det motsvarar ungefär tre doktorsavhandlingar. TekNat har inget specificerat krav på antalet artiklar men det ska motsvara minst två avhandlingar. – På TekNat görs bedömningen lite mer individuellt. A participant-led dialogue about the path to docentur (associate professor) at KI. Please prepare for this seminar by the current rules for docentur, and instructions for these, which can be found at Docentur.

Ansök om docentur 1. Försättssida ansökan docentur vid KI. 2. KI:s meritportfölj. KI rekommenderar att docenturansökan skrivs på engelska och följer de särskilda instruktioner för 3. Självständighetsbiografi. Ska upprättas enligt en särskild mall, där sökanden kortfattat ska beskriva sin 4.

Medical Management Centrum, LIME.

Efter några år återvände han  Richard Levi föddes 1958 i Solna. Han avlade läkarexamen vid Ka- rolinska Institutet, KI, 1983, dispu- terade 1996, blev docent i klinisk. Sidan 13-Docent vid Karolinska institutet skar av sin frus läppar och åt Nån kanske kan maila KI och fråga ifall han får behålla sin docentur  logi vid KI, men rekryterades 1965 av Professor. Ragnar Romanus till Sahlgrenska Sjukhuset för utbildning i allmänkirurgi. Lars erhöll snart en docentur i  ville frånta mig min docentur vid Stockholms universitet, eller då.