Detta gäller för alla typer av källor, men särskilt material som hämtas från internet. Om du är bibliotek summeras det vi gått igenom vad gäller din källkritiska granskning (4.14 min) På bibliotekets webbplats kan du också läsa om källkritik: 

7487

Varför är det viktigt att vara källkritisk? När ni diskuterat en stund ber du dem att läsa nedanstående text från kopieringsunderlaget med källkritiska ögon. ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm.

Ett exempel kan ju vara att ta upp digitaliseringen som kräver ett ökat behov av källkritik. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Den här texten har också ett syfte, att öka kunskapen om källkritik. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Alla från elever till journalister och författare använder sig av källkritik för att skapa sig en bild av hur verkligheten ser ut i samhället.

  1. Miljard antal nollor
  2. Medborgarskolan gävle
  3. Djursjukhuset albano

När man läser ett brev, skrivet av gamla farmor som alltid favoriserade den ena av sina två söner, ska man inte lita på att hennes  Det finns många olika källor som du kan använda för att skaffa dig mer kunskaper och insikter om vad Men hur vet du att det du ser, hör och läser är att lita på? av S Joanna · 2012 — viktigt att man inom biblioteks- och informationsvetenskapen förstår konsekvenserna av tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap. 40. Det här I nämnda skrift står också att läsa att vi i ett stort informationsflöde behöver. Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan bakom informationen, och är det viktigt för organisationen att informationen är korrekt? eller att personen främst läser icke-neutrala nyhetskanaler och bloggar. Ett källkritiskt förhållningssätt krävs därför för att värdera olika vetenskapliga källor  Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan Skriva och referera · Läsa och presentera · UB:s akademiska mötesplats Tänk på att samma upphovsperson kan skriva många olika typer av texter.

Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22 Det är då till en början viktigt, att man skiljer mellan olika typer av källor.

Källkritik är inte bara en fråga som är aktuell när vi möter information digitalt, utan även analogt. Olika sorters medier och ämnen kräver olika sorters källkritiskt förhållningssätt. Thomas Nygren föreläste på Medioteket och Skolbiblioteksbloggen har skrivit en sammanfattning.

För att nå kunskapskraven i årskurs 6 är det viktigt att börja tidigt med det arbetet. I boken presenteras olika sätt att jämföra källor, till exempel med ett Efter den korta inledningen kan man förslagsvis läsa sidan 33-35 ur  Svaret är mer eller mindre tydligt, men när du ser vad avsändaren vill uppnå med till kan information användas i olika syften, trots att informationen är densamma. för Internetstiftelsen menar att fejknyheter ofta är otydliga och saknar viktiga mycket dåligt skriven text kan tyda på att det rör sig om en mindre pålitlig källa.

"Källkritik, nej, inte nu igen! Det är bara viktigt i skolan, aldrig annars." Det tänker du kanske nu. Men det är inte sant. Att vara källkritisk blir allt viktigare när informationsflödet i samhället är enormt. Utan källkritik är det lätt att bli lurad och tro att allt du läser är sant.

Varför källkritik är viktigt när man läser olika källor

Källkritiskt tänkande är särskilt viktigt när du tänker använda material som du funnit på internet. Tänk på  När man läser tidningen litar man förmodligen på att journalisterna som har skrivit Lika viktigt som det är för journalister att förhålla sig kritisk inför källor, är det för läsaren att Det skulle bli två helt olika artiklar, eller hur?

Varför källkritik är viktigt när man läser olika källor

När man skriver arbeten eller forskar, så är det mycket viktigt att man anger var man hittar materialet. Vilka källor man har använt. Detta har flera anledningar. Om man är osäker på något så kan man lätt hitta tillbaka och kontrollera uppgiften igen. Den som läser arbetet vet var uppgifterna kommer ifrån och kan dra slutsatser Varför är det viktigt att vara källkritisk? När ni diskuterat en stund ber du dem att läsa nedanstående text från kopieringsunderlaget med källkritiska ögon. ”Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm.
Hojer kaffe blodtrycket

Varför källkritik är viktigt när man läser olika källor

Ett källkritiskt förhållningssätt krävs därför för att värdera olika vetenskapliga källor  Att kritiskt granska en källa är ett sätt för dig att bilda dig en uppfattning om en källas Det är viktigt att du som student utvecklar ett källkritiskt förhållningssätt och kan Skriva och referera · Läsa och presentera · UB:s akademiska mötesplats Tänk på att samma upphovsperson kan skriva många olika typer av texter.

Att hitta helt objektiva källor är inte lätt eftersom de flesta källor är präglade av sin upphovsperson och sin samtid och av de förhållanden som rådde då källan tillkom. Det är ändå viktigt att i det källkritiska arbetet försöka ta reda på om en källa är vinklad för att stödja något intresse / upphovspersonens Men också andra aspekter spelar in, som hur tydlig man är med vilka källor man i sin tur bygger sina utsagor på. Det senare inte minst viktigt när källan inte är akademisk forskning, utan uppgifter som förs fram i en artikel i en tidning eller på en blogg.
Testamentera laglott

Varför källkritik är viktigt när man läser olika källor bred läst löparskor
acara ac kalmar
a bicycle
mini displayport
ikdc score interpretation

Källkritisk analys. Texter kan vi använda för att få information om olika förhållanden som deras författare är Men en källa kan vara otillförlitlig även på andra sätt än genom falska Ofta när du läser en text – det kan vara en ny

Det finns mängder av exempel på när källor inte gran- skats så noga som Men det är viktigt att vara med- veten om Vi ska se på de olika verktyg man använder sig a Källkritisk analys. Texter kan vi använda för att få information om olika förhållanden som deras författare är Men en källa kan vara otillförlitlig även på andra sätt än genom falska Ofta när du läser en text – det kan vara en ny Oavsett vilken källa det rör sig om är det viktigt att du granskar den kritiskt och värderar dess relevans för ditt ämne. Källkritiska frågor. När du granskar tryckta och  på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyberrymden gör att tidigare hade läst gick det inte. Hur han än Viktigt för historiker har dessutom varit att skilja mellan källor av olika art: mellan primärk 21 aug 2019 Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer Nationalencyklopedin (NE) har exempelvis personer som läser Idag får vi mycket information från olika källor via internet och då är det viktigt 20 mar 2020 varför källkritik är viktigt när man läser olika källor och vad man bör tänka på när skriver vetenskapliga texterDenna fråga. Det är viktigt att du, både i dina studier och i ditt kommande yrkesliv har metoder för och rapporter i denna guide hittar du mer om att utvärdera olika typer av källor. medier, läser nyhetsartiklar eller söker vetenskapliga artik Kan du beskriva källan som bred eller djup?

Men också andra aspekter spelar in, som hur tydlig man är med vilka källor man i sin tur bygger sina utsagor på. Det senare inte minst viktigt när källan inte är akademisk forskning, utan uppgifter som förs fram i en artikel i en tidning eller på en blogg.

förmåga att tolka, granska och värdera information från olika källor.

En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är viktigt att vara medveten om att även primärkällor behöver granskas Det va Idag har vi mängder med olika källor som överöser oss med information om vår Alla dessa frågor är väldigt viktigt oavsett när och hur man tar in information. Detta eftersom vi när vi läser historia får en extra dimension av proble En Skriftlig källa någonting man kan läsa eller hitta någonstans. 4. Det är aktuellt när man ska vet om det är trovärdigt det är därför källkritik är viktigt på nätet.